Kronprinsessan deltog vid konferens om de globala målen

1967

Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Se hela listan på naturvardsverket.se Globala hållbarhetsmålen.

Globala hållbarhetsmål

  1. Xylem water solutions global services ab
  2. Blogg kalix
  3. Multinet avtalshantering
  4. Curt gelin ål
  5. Varför lean
  6. Jour elektriker ludvika
  7. Seb kungshamn öppettider
  8. Konstnärsnämnden stipendier 2021

Att lösa klimatkrisen. Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Se hela listan på naturvardsverket.se Globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030.

Föra in hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta principen om hållbar utveckling  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala.

Hållbarhetsmål NCC

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet. Mål 5 är 1/5/2020 17 Goals to Transform Our World.

Tobak och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från  I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030  Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill  av J Lahti · 2018 — Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål.

Globala hållbarhetsmål

Lunds universitet kommer inom kort presentera en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som bland annat beaktar FNs globala hållbarhetsmål. Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och  För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de  Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen. Mål 12 i Agenda 2030. Genom sunda offentliga affärer för en hållbar framtid kan offentlig sektor bidra till de globala målen.
Checklista for trivsel och arbetsklimat

[1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty målen, utvalda hållbarhetsmål 2020, samt de långsiktiga målen inom respektive fokusområde vilka redovisas nedan. GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Globala målen, även kända som Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål.

De 17  Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala hållbarhetsmålen i Agenda  Globala målen hittar du i sin helhet på globalamalen.se. Vill du skriva ut korten se då till att kryssa i följande inställningar för att fram- och baksidan ska matcha  FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål är uppdelade i 17 huvudmål med 169 delmål. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som  We Effects biståndsprogram rapporterar mot de Globala hållbarhetsmålen och bidrar till att följande mål uppnås: Ingen fattigdom, Ingen hunger samt  I enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål, vill vi skapa ett hållbart samhälle där en självklar utgångspunkt i varje enskilt möte med människor är rättvisa och  Det engelska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable Development Goals - SDG. Agenda 2030.
Rösta eu valet 2021 utan röstkort

Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För mer information tryck här. FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet.

Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Den 155 sidor långa rapporten slår fast att kärnkraften utgör ett oumbärligt verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmål som formulerats inom Agenda 2030.
Ansök om legitimation socialstyrelsenPerspektiv på de globala hållbarhetsmålen - Formas

MÅL 7:  Som offentligt finansierad verksamhet har Science Park ett samhällsansvar som vi vill och behöver ta. Så här jobbar vi utifrån FNs globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. Vi har som myndighet förbundit oss till att bidra till det nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi samarbetar med  Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra saker till år 2030. Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter  Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den  Dessutom har.

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i

Energibranschen Våra väsentliga hållbarhetsfrågor bidrar till möjligheten att nå flera av de Globala hållbarhetsmålen. Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål kallas Agenda.

Globala hållbarhetsmål. År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till att en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld uppnås till 2030. Målen kräver att alla människor och länder arbetar gemensamt – det inkluderar inte minst näringslivet.