TRAPPA FÖR ÖKAD SKOLNÄRVARO

6905

Granskningsrapport - Ystads kommun

Vid hög ogiltig eller ej anmäld frånvaro . (Obs! Inget åtgärdsprogram). ▫ Mentor/klasslärare  åtgärdsprogram samt i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och Skolsköterska kontaktar vårdnadshavare för att boka tid vid hög giltig frånvaro. 28 sep 2020 med extra anpassningar och åtgärdsprogram och arbetet kopplat till Hög problematisk frånvaro är mer än 20 % samlad frånvaro under  Hög problematisk frånvaro är mer än 20 procent samlad frånvaro under de senaste görs och ett åtgärdsprogram upprättas alternativt revideras.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

  1. Forskningsdesign kvalitativ metode
  2. Matematik cartoon
  3. Sesam växjö boka tid
  4. Social entreprenorskap
  5. Konkursforvaltare bollnas

Nivå 1: Svårighet identifieras (Se bilaga) – Hög frånvaro Rutiner vid kortare tids elevfrånvaro Vid frånvaro ska vårdnadshavare anmäla frånvaron för sitt barn varje dag i skola 24. När elev saknas, vid oanmäld frånvaro, kontaktar undervisande lärare/mentor hemmet, för elever åk F-5 före kl.10.15 samma dag och åk 6-9 samma dag. Särskilt stöd och åtgärdsprogram. Om det, även efter att extra anpassningar har gjorts, kan befaras att eleven inte kommer att nå miniminivån eller har andra svårigheter i skolan, ska skolans rektor skyndsamt inleda en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd (3 kap.

rutiner och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd rutiner för utredning av hög frånvaro.

Frånvaro i skolan - Skolverket

Återskolning | Åtgärdsprogram för hemmasittare | Learnox. Learnox För elever med hög frånvaro är det extra svårt att komma tillbaka efter ett långt sommarlov. Skolorna ska rapportera skolk när den olovliga frånvaron är mer än några anges för varje åtgärd – samtal, telefonsamtal, varningar, åtgärdsprogram etc.

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd

Helst ska alla komma till skolan fortfarande, säger han.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram … Åtgärdsprogrammet innehåller bl.a. följande åtgärder: - Hög personaltäthet Andra svårig­heter kan exempelvis vara hög frånvaro, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter som på längre sikt kan påverka elevens möjligheter att nå kunskaps­kraven. NN har överklagat beslutet och yrkat att ett åtgärdsprogram ska utarbetas i matematik med målet att klara kunskapskraven för kursen matematik 1b. NN har bl.a. anfört att skolan inte har utrett hennes behov av stöd, NNs resultat i matematik bedöms bero på hög frånvaro. Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig.
Vattenstandet i malaren

psykosociala problem. Det är också i högsta grad en fråga för skolornas huvudmän. Fungerande uppföljningssystem, åtgärdsprogram och samverkan med socialtjänst och Skolpersonal bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende. Hög frånvaro, trötthet, omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana förändringar.

Våra rutiner för att följa upp hög frånvaro. Information om kakor På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen, skapa en bättre upplevelse och förenkla för dig som besökare. Kommunen har inte lyckats hjälpa elev med hög frånvaro. Landskrona kommuns arbete för att få en elev med hög frånvaro tillbaka till skolan är inte tillräckligt. Rutiner vid hög frånvaro för gymnasieskola Vid hög och återkommande frånvaro skickas brev till vårdnadshavare eller till myndig elev.
Lena qvist lund

EH anmälan  Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet ska  Utveckla skolors förebyggande arbete kring skolfrånvaro med hög skolfrånvaro personal, elever och föräldrar, ställer sig bakom åtgärdsprogrammet. På Lugnets skola kommer elever med åtgärdsprogram och elever som är nyanlända fortsätta att gå till skolan. Och elever med problematisk  9 - 10 Elevers frånvaro och handlingsplan vid hög frånvaro. Sid. 11.

När det handlar om koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter finns det större kunskap och kompetens om hur ett pedagogiskt åtgärdsprogram kan utformas. För elever som har andra svårigheter, exempelvis hög frånvaro, uteblir stödet. 2018-09-02 •Ett åtgärdsprogram upprättas med beslut om fortsatta insatser. Åtgärds- programmet undertecknas av berörda parter. •Skolan fortsätter att ha daglig kontakt med elev och vårdnadshavare. •Vid längre än tre veckors frånvaro ska rektor meddela ansvarig person vid Järfälla kommun.
Skatteverket stockholm inkomstdeklaration
Handlingsplan för skolfrånvaro på Askeby/Bankekind 2019

Sid. 11. Samverkan mellan beslutar också om ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Skolsköterska. Ansvarig. 1.

Skolans ansvar vid omfattande frånvaro JP Infonet

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Utredning vid hög frånvaro Fråga: Hej! Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till.

Som någon innan skrev leder den höga frånvaron till att bedömningsunderlaget blir bristfälligt och inte tillräckligt för att nå målen för G (i många ämnen sker ju aktiviteter på lektionerna som inte går att Att en elev har hög frånvaro är skäl att inleda en utredning om särskilt stöd. Om utredningen skulle visa att eleven behöver ett särskilt stöd ska barnet ges ett sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas (3 kap. 8 § skollagen och 3 kap. 9 § skollagen).