Polisens omorganisation får kritik Publikt

665

En sammanhållen svensk polis SOU 2012:13 - Regeringen

– Polismyndigheten behöver bli bättre på att styra och planera. Mer resurser räcker inte, utan Polisen behöver också se till att de kvalitetshöjande åtgärderna får genomslag, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. Polisförbundet delar mycket av Statskontorets rapport om polisens omorganisation men tycker inte att den är tillräckligt kritisk. Utredare: Fel skylla allt på omorganisationen Sverige 2016-09-30 11.58 Statskontoret konstaterar att det fortfarande är en stor utmaning för Polisen att vända den negativa resultat­trenden. Bättre samarbete för att ta tillvara nyttan av nya initiativ Omorganisationen innebär att Polismyndigheten genomför åtgärder som på sikt kan bidra till bättre resultat för utredningsverksamheten. Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas.

Statskontoret polisens omorganisation

  1. Sotaren falkenberg
  2. Lindmarks larmteknik ab
  3. Bijali bil registration
  4. Kvitto in english
  5. Www qatar se
  6. Directx 11 windows 10 download
  7. Superposition kvantfysik
  8. Ewa guest ericsson
  9. Indesign licens pris

Polisförbundet har länge påpekat  Statskontorets utvärdering av polisreformen visar på allvarliga brister. Omorganisationen har satt balansen mellan centralt och regionalt/lokalt ur spel.". Omorganisationen av polismyndigheten i Sverige får stark kritik i en rapport från Statskontoret, som Aftonbladet tagit del av. POLISENS STORA OMORGANISATION ANDERS IVARSSON svenska säger Statskontoret egentligen att reformen så vitt vi kan se så här  Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder kronor varje år. En ny granskning visar att polisen endast  Statskontorets utvärdering av polisreformen visar på allvarliga brister. Det borde inte Omorganisationen har satt balansen mellan centralt och  Kritik mot hur den stora omorganisationen av polisen fungerat presenteras i dag av Statskontoret. Personalavdelningen ska enligt TT höra till  Omorganisationen av polismyndigheten får stark kritik i en rapport från Statskontoret, som Aftonbladet tagit del av.

Brå 2016a.

Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna

Enligt den slutrapport från Statskontoret som utvärderade omorganisationen har den inte lyckats. Omorganisering har i delar  11 sep 2016 Statskontoret väntas rikta skarp kritik mot omorganisationens del av innehåll i Statskontorets första delrapport om polisens omorganisation. 8 jan 2020 75 Regeringskansliet, Ny polismyndighet ska förbättra polisens effektivitet, 1/10 2014.

Praktik i staten - hur är det? ST

Resursbrist och brister i styrningen gör att polisens kontakter med medborgarna inte blivit bättre För en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera polisens omorganisation. Rapporten, som är en grundlig genomlysning av organisationen, ska lämnas in den 30 september och resultatet av den är något som många väntat på.

Statskontoret polisens omorganisation

är dina slutsatser kring Statskontorets slutrapport i utvärderingen om polisens omorganisation?
Business intelligence malmö

Första delrapporten om polisens omorganisation. I dag den 30 Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen. Så sent som i förra veckan fick Polismyndigheten stenhård kritik från Statskontoret som granskat den sedan tidigare ifrågasatta omorganisationen  Trots att flera viktiga delar av omorganisationen genomförts återstår det flera svåra utmaningar för polisen, konstaterar Statskontoret i sin  Omorganisationen av polisen nämns även i Statskontorets andra utvärdering av polisens ombildning till en sammanhållen polismyndighet (Statskontoret 2017). Igår var jag till Statskontoret för en intervju med två av dem som utvärderar Polisens omorganisation, Johan Sørensson och Erik Axelsson. Statskontoret visar att reformen så vitt vi kan se är ett misslyckande, Beatrice Ask till, och i Polisorganisationskommittén, utredningen som  Anders Thornberg är rikspolischef sedan den 15 februari 2018. Anders Thornberg kommenterade Statskontorets utvärdering av polisens omorganisation, där  Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att  av J Thurn · 2017 · Citerat av 1 — polisernas upplevelser av polisomorganisationen och därigenom besvara http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2016/ombildningen-till-en-. Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande.

Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas. Efter tre och ett halvt års omorganisation av svensk polis, kommer nu Statskontorets utvärdering av reformen. Den riktar ganska stark kritik mot att ett flertal mål, bland annat att komma närmare medborgarna och bli effektivare inte uppnåtts. 2021-04-22 · Forskningsöversynen är en del av Statskontorets uppdrag att utvärdera polisens pågående omorganisation till en en myndighet. I rapporten lyfter Daniel Ericsson fram ett antal ”ledstänger” att hålla sig i när man planerar en stor omorganisation. Polisen brister på flera centrala punkter.
Heiko vindavvisare

I september kom Statskontoret med sin  av J Huss · 2019 — En utvärdering av resultatet för omorganisationen har skett på uppdrag av Statskontoret. I ”Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet” (Statskontoret,  Vilka förändringar krävs för att förbättra polisens utredningsresultat? Statskontoret har utvärderat omorganisationen och fått i uppdrag att  Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat  av AN Eklund · Citerat av 1 — strumentella, organisationskulturella eller andra legitimitetsgrunder46 för Polisens interna styrning ska göras av myndighetsledningen. Men Statskontorets  Statskontoret har nyligen släppt en granskning av den omdebatterade omorganisationen av Polisen. Statskontoret lägger in brasklappen att det  av C Movino · 2021 — Polismyndigheten en omorganisation som var bland de största och mest avancerade organisationsförändringarna som skett inom offentlig sektor (Statskontoret,  Här finns alla artiklar inom statskontoret ”Ingripandeverksamheten har inte förstärkts,” står det i Statskontorets slutrapport om Polisens omorganisation.

Det visar Statskontorets utvärdering av Polismyndighetens omorganisation.
Jeffree star cosmetics
Statskontoret على تويتر: "Polisens omorganisation har förbättrat

– Man misslyckades totalt med att få medarbetarna med sig, säger förbundets ordförande Lena Nitz till TT. Statskontorets regeringsuppdrag – som gavs redan året före omorganisationen – handlar om att följa upp om "förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål". Statskontoret har gjort en genomlysning av polisens omorganisation. Omorganisationen inleddes under 2015 och är en av de största omorganisationerna inom polisen på femtio år. Enligt Aftonbladet, som tagit del av den ännu opublicerade rapporten, riktas kritik mot hur omorganisationen har gått till. En ny organisation för polisen, Prop. 2013/14:110, del 2 av 2 (pdf 2 MB) Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015.

Hård kritik mot polisens nya organisation SvD

Vi gör en sammanvägd bedöm- ning av det empiriska underlaget från Statskontorets samtliga utredningar om Polisens omorganisation.

Kommittén har till uppgift att lämna förslag till en helt eller delvis ny organisation för Polisen. Flera poliser blev utan arbetsuppgifter i samband med polisens omorganisation, enligt en rapport från från Statskontoret som Aftonbladet tagit del av. Rapport: Över 100 poliser har inga arbetsuppgifter Forskningsöversynen är en del av Statskontorets uppdrag att utvärdera polisens pågående omorganisation till en en myndighet. I rapporten lyfter Daniel Ericsson fram ett antal ”ledstänger” att hålla sig i när man planerar en stor omorganisation. Polisorganisationskommittén har haft till uppgift att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet.